Contactgegevens
Kardinaal de Jongstraat 33
1181MG Amstelveen
T: 020-6459938
M: 06-53702694
E:

Home

 

Juridisch adviesbureau is een eenmanszaak zonder personeel en werkt vanuit huis.

 

Juridsch adviesbureau Ridder (JAR) staat werknemers en werkgevers bij in  ontslagkwesties. De regels met betrekking tot het ontslagrecht zijn sinds juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Het is nu voor werkgevers lastiger mensen te ontslaan, anderzijds is er meer duidelijkheid gekomen over de te volgen ontslagroutes en over de (transitie)vergoedingen die bij een ontslag betaald moeten worden.

De wet Werk en Zekerheid ( WWZ), het nieuwe ontslagrecht is op 1 januari 2015 (gefaseerd) in werking getreden. Dat betekent dat er veel is veranderd op arbeidsrechtelijke terrein. De ontslagroutes via Uwv of de rechter zijn nu duidelijk in de wet vastgelegd. Ontslag wegens economische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid loopt nu via het Uwv. Ontslag om persoonlijke redenen (disfunctioneren)gaat via de kantonrechter.  Werkgevers en werknemers kunnen nog steeds met onderling goedvinden uit elkaar. Het is zaak dan goed te kijken naar de juiste formuleringen in de vaststellingsovereenkomst en te letten op de eventuele gevolgen voor een WW-uitkering.

TRANSITIEVERGOEDINGEN

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers die minstens twee jaar in dienst zijn geweest bij ontslag recht op een transitie vergoeding. De hoogte hangt af van de lengte van het dienstverband. Bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer kan de transitievergoeding geweigerd worden. Bij verwijtbaar gedrag van de werkgever bestaat de mogelijkheid een billijke vergoeding, bovenop de transitievergoeding te eisen.

De maximum vergoeding bedraagt € 79000 of een jaarsalaris.

Ik adviseer werknemers over de hoogte van de transitievergoedingen of billijke vergoedingen die passen bij een ontslag en begeleid werknemers in de onderhandelingen over het ontslag, zowel over de vergoedingen als over het ontslag zelf. Mijn streven is om beide partijen, werkgever en werkneme,r met een goed gevoel uit elkaar te laten gaan.

 

werkgevers en werknemers.

Adviezen, coaching en conflictbemiddeling

ik adviseer (kleine) werkgevers in arbeidsrechtelijke kwesties, zoals arbeidsovereenkomsten en re-integratie problemen.

Vaak is het de moeite waard om te proberen een conflict op te lossen door middel van gesprekken met partijen. Dat kan gaan over afvloeingsregelingen, transitievergoedingen en /of billijke vergoedingen, maar ook over re-integratieproblemen.

Coachingsgesprek  over arbeidsrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke probemen.

Ik voer ook coachingsgesprekken met mensen die nog niet een conflict met de werkgever hebben, maar wel in een onzekere positie verkeren over hun arbeidsverhouding en daar over van gedachten willen wisselen.

Eventueel kom ik op locatie. Werktijden zijn heel ruim, eventueel ook op zaterdag of in de avond.

Ik ben tevens adviseur van 50+carriere te Amsterdam: www.50pluscarriere.nl/amsterdam-nico-ridder

nriddernico@gmail.com

06 53702694

020-6459938